WEBOLDALUNK FRISSÍTÉS ALATT... Hamarosan új külsővel és régi tartalommal várjuk önt!

A TANULÁS UNIÓJÁÉRT

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

 

 

 

 

 

KÖZHASZNÚ  BESZÁMOLÓJÁNAK  MÉRLEGE

2011. ÉV

 

 

adatok E.Ft-ban

Ssz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.   Befektetett eszközök (2-4 sorok)

65

 

35

2.

I.    IMMATERIÁLIS JAVAK

     

3.

II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK

65

 

35

4.

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

     

5.

B.   Forgóeszközök (6-9 sorok)

139

 

114

6.

I.    KÉSZLETEK

     

7.

II.   KÖVETELÉSEK

     

8.

III.  ÉRTÉKPAPÍROK

     

9.

IV.  PÉNZESZKÖZÖK

139

 

114

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5sor)

204

 

114

11.

C. Saját tőke (12-14 sorok)

204

 

149

12.

I.    INDULÓ TŐKE

100

 

100

13.

II.   TŐKEVÁLTOZÁS

157

 

75

14.

III.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY

-53

 

-26

15.

D.   Tartalék

     

16.

E.   Céltartalék

     

17.

F.   Kötelezettségek (18-19 sorok)

     

18.

I.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

     

19.

II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

     

20.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(11+15+16+17 sor)

204

 

149

 

 

Nyíregyháza, 2012. január 26.