WEBOLDALUNK FRISSÍTÉS ALATT... Hamarosan új külsővel és régi tartalommal várjuk önt!

KÖZHASZNÚ  BESZÁMOLÓJÁNAK  MÉRLEGE

2009. ÉV

adatok E.Ft-ban

Ssz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.   Befektetett eszközök (2-4 sorok)

 

 

 

2.

I.    IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

3.

II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

4.

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

5.

B.   Forgóeszközök (6-9 sorok)

90

193

6.

I.    KÉSZLETEK

7.

II.   KÖVETELÉSEK

8.

III.  ÉRTÉKPAPÍROK

 

9.

IV.  PÉNZESZKÖZÖK

90

193

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5sor)

90

193

11.

C.   Saját tőke (12-14 sorok)

90

193

12.

I.    INDULÓ TŐKE

100

 

100

13.

II.   TŐKEVÁLTOZÁS

-96

-10

14.

III.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY

86

 

103

15.

D.   Tartalék

 

 

 

16.

E.   Céltartalék

17.

F.   Kötelezettségek (18-19 sorok)

18.

I.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

19.

II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

20.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(11+15+16+17 sor)

90

193

Nyíregyháza, 2010. március 30.