WEBOLDALUNK FRISSÍTÉS ALATT... Hamarosan új külsővel és régi tartalommal várjuk önt!

KÖZHASZNÚ  BESZÁMOLÁNAK  EREDMÉNYLEVEZÉSE

2008. ÉV

adatok E.Ft-ban

Ssz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-7 sor)

400

 

290

2.

1.  Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

 

 

 

3.

a. alapítótól

 

 

 

4.

b. államháztartás más alrendszerétől

 

 

 

5.

2.  Pályázati úton elnyert támogatás

6.

3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

7.

4.  Egyéb bevételek

8.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10 sor)

 

9.

5.  Nem cél szerinti (vállalkozási) bevételek

 

10.

6.  Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

11.

C. Összes bevétel (1+8 sor)

400

290

12.

D. Közhasznú tevékenység költségei

479

 

204

13.

E. Vállalkozási tevékenység költségei

 

 

14.

1.  Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenys. költségei

 

 

 

15.

2.  Egyéb cél szerinti tevékenység költségei

 

 

 

16.

F.  Összes tevékenység költségei (12+13 sor)

479

204

17.

C.  Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó

Költséghelyesbítések

 

18.

H. Adózás előtti eredmény

 

19.

I.  Adófizetési kötelezettség

20.

J. Tárgyévi eredmény

-79

86

Tájékoztató adatok (E.Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

A. Személyi jellegű ráfordítások

B. Anyagjellegű ráfordítások

Bérköltség

C. Értékcsökkenési leírás

megbízási díjak

D. Egyéb költs.ek, ráfordítások

14

tiszteletdíjak

E. A szervezet által nyújtott tám.

190

személyi jellegű egyéb kts-ek

Ebből pályázati úton nyújtott tám.

Személyi jellegű kts-ek közterhei

Nyíregyháza, 2009. február 20.