WEBOLDALUNK FRISSÍTÉS ALATT... Hamarosan új külsővel és régi tartalommal várjuk önt!

A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása:

Az alapítvány küldetése, főbb céljai:a magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ,ezen belül kiemelten kezelve a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kérdéskörét A szervezet tevékenységének motivációi: Esélyegyenlőség elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, nemzeti identitás erősítése, kulturális örökség megóvása, személyiség és képességfejlesztés, környezettudatos életmódra való figyelemfelhívás, közérdekű tevékenységek.

Az alapítvány legfontosabb szakmai tevékenységei, eredményei:Az elmúlt évben két nyertes NEA-s  pályázatot sikerült nagyon magas szinten megvalósítanunk. ”Az összefogás az esélyegyenlőségért határon innen és túl” című pályázatunk keretében a tehetséges, de hátrányos helyzetű, állami gondozott és volt állami gondozott gyerekek, fiatalok számára nyújtottunk lehetőséget a tehetségük megmutatására vers – próza - mesemondás, néptánc, hangszeres kategóriában, amelynek során, a határon túlról is érkeztek hozzánk. /Ráti Szt. Mihály Gyermekotthon Zenedéje./Nagyon pozitív visszhangja volt rendezvényünknek. ”A korona összetartó ereje” című pályázatunk keretében a Szent Korona hiteles másolatát vittük el koronaőrök kíséretében Máriapócsra, Nemzeti Kegyhelyünkre, ahová Kárpátaljáról is érkeztek hozzánk, partnerszervezetünk segítségével. Ezzel a nemzeti összetartozás érzését erősítettük. A koronaőrség 550 éves évfordulója alkalmából szintén nívós rendezvényt csináltunk, ahol a honvéd koronaőrség és magas rangú személyiségek is részt vettek, valamint a magyar televízióban és számos helyen mutattak be riportot, filmet, illetve cikkeztek az eseményről. Minden rendezvényünket nagy figyelem és erős médiaérdeklődés kísért. A www.tanulasunio.hu weboldalunkon tájékoztattuk az érdeklődőket a programjainkról és a rólunk megjelent cikkeket és alkalmanként több száz fotót elérhetővé tettünk számukra. A kuratórium tagjainak segítségével és önkéntesek bevonásával évek óta tartunk folyamatos környezetvédelmi foglalkozásokat, táborokat itthon és a határon túl, a gyakorlati megvalósulásra fektetve a hangsúlyt. Az elmúlt évben- környezettudatos nevelés kapcsán-, itthon kezdtünk tematikus foglalkozást, tréninget csinálni a hátrányos helyzetű, állami gondozott gyerekek számára. Az erről készült fotók is megtekinthetőek weboldalunkon a „fotók” menüpont alatt. Életvezetési, lelki segítségadást, szociális szolgáltatást nyújtunk a hátrányos helyzetű fiatalok számára. A hazai és határon túli kapcsolatrendszerünk folyamatosan bővül. Egyre szélesebb körben ismerik és elismerik alapítványunk munkáját. A „Civil értékteremtés Szabolcs –Szatmár - Bereg megyében” c. kiadványba bekerült a fent említett két nyertes projektünk bemutatása és a mi is készítettünk két kiadványt. Projektjeink és az alapítvány munkája  a határon túli civil szervezetekkel való együttműködésben valósul meg, így is erősítve a Kárpát-medencei civil hálót. Olyan partnereket tudhatunk magunkénak, mint pl. a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola civil szervezeteinek segítő hálója, az Öreg Diák Szövetség, Görögkatolikus Ifjúsági Egyesület, a Pro Cultura Subcarpathica.